अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस भरती २०२१ – व्हॉट्सॲप व सोशल मिडियावर प्रसिध्द झालेल्या बनावट शासन निर्णय विचारात न घेण्याबाबत उमेदवारांना सुचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल पोलीस स्मृतिदिन - २०२२ (हुतात्मा पोलीस अधिकारी / जवानांची अद्यावत माहिती) एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस भरती २०२१ – व्हॉट्सॲप व सोशल मिडियावर प्रसिध्द झालेल्या बनावट शासन निर्णय विचारात न घेण्याबाबत उमेदवारांना सुचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल पोलीस स्मृतिदिन - २०२२ (हुतात्मा पोलीस अधिकारी / जवानांची अद्यावत माहिती) एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

इतर फ्लॅश

महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांना सुधारित दराने गणवेश भत्ता मंजूर करणेबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०२२

सन २०२३ मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त/सहायक समादेशक यांची यादी तयार करण्याबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०२२

महाराष्ट्र पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी यांचे सन २०२१-२२ चे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहीण्याबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०२२

दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२२ ते दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२ हा सप्ताह " कौमी एकता सप्ताह " म्हणून दिनांक २५ नोव्हेंबर,२०२२ हा दिवस " ध्वजदिन " म्हणून पाळण्याबाबत ...

१६-नोव्हेंबर-२०२२

सन २०२२-२०२३ चे आठमाही सुधारित अंदाजपत्रक पाठवणेबाबत

१५ - नोव्हेंबर- २०२२

निवडसूची २०२१-२२ - पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निःशस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत महसुली विभाग वाटप पसंतीक्रम सादर करण्याबाबत

०३-नोव्हेंबर-२०२२

वरिष्ठ श्रेणी लिपिकांची परीवेक्षीय परीक्षा २०२२

३१ ऑक्टोबर २०२२

कनिष्ठ श्रेणी लिपिकांची सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०२२

३१ ऑक्टोबर २०२२

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक राज्य राखीव पोलीस बल या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सन २०२२-२३ ची निवडसूची तयार करण्याबाबत.

१४ ऑक्टोबर २०२२

सेवानिवृत्त / कार्यरत पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना साक्षकामी न्यायालयात किंवा विभागीय चौकशीच्या कामी उपस्थित राहावे लागल्यास त्यांना नियमानुसार प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अदा करणेबाबत.

११-ऑक्टोबर-२०२२

सन २०२३ च्या प्रजासत्ताकदिनी (२६/०१/२०२३) राष्ट्र्पतींचे उल्लेखनीय सेवेबद्दल पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेबद्दल पोलीस पदक मंजुरीकरिता पाठवावयाच्या शिफारशी.

२०-सप्टेंबर-२०२२

महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी २०२२

१६-सप्टेंबर-२०२२

२० ऑगस्ट, २०२२ - सदभावना दिवस

१७ ऑगस्ट २०२२

सन २०२२-२३ शैक्षणिक वर्षाकरिता पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजना

२८/०७/२०२२

अटकेबाबत पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक ०३/२०२२

२१-जुलै-२०२२

योगा कार्यक्रम

१७-जून -2022

महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यास प्रतिबंध करणे, गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने व त्रुटीमुक्त करून दोषसीध्दिचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.

०९ जून २०२२

राखीव पोलीस निरीक्षक/ सशस्त्र पोलीस निरीक्षक/ पोलीस निरीक्षक( अभि.) / पोलीस निरीक्षक ( वाहतूक)/ पोलीस निरीक्षक ( मोटार परिवहन)/ राखीव पोलीस उप निरीक्षक / पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक ) यांच्या सेवानिवृत्तीची अधिसूचना.

१०-०२-२०२२

कर्करोग आजाराच्या पोषक आहार व जीवनशैली बाबत.

०१-फेब्रुवारी-२०२२

सिटीझन पोर्टल - भाडेकरू / पेईंगगेस्ट.

०६-जानेवारी-२०२२

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस ऑफिसर्स मेस बाबत माहिती.

१६-११-२०२१

स्थायी आदेश क्र. ०२/२०२१ - राज्य राखीव पोलीस बलाचे नियमित कवायतीचे वेळापत्रक

०९-०८-२०२१

स्थायी आदेश क्र. ०१/२०२१

१२-जुलै-२०२१

कोविड -१९ विषाणूच्या संसर्ग / प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत मार्गदर्शक सुचना.

01-Mar-2021

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया.

01-Mar-2021

अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज

01-Mar-2021

ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज

01-Mar-2021

क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

01-Mar-2021

शासनास प्रस्ताव / पत्रव्यवहार योग्य कार्यपद्धतीने सादर करणेबाबत.

१६-सप्टेंबर-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९

१९-जुलै-२०१९

समारंभीय संचलन आणि मानवंदना देण्याच्या कार्यक्रमाच्यावेळी परिधान करावयाच्या गणवेषाबाबतचे परिपत्रक

०१-जून-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९ .

२२-मे-२०१९

सेवानिवृत्त / कार्यरत पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना साक्षकामी न्यायालयात हजर राहण्याकरिता प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता मिळण्याबाबत .

२६-एप्रिल-२०१९

२०१५ पुर्वीच्या मा. पोलिस महासंचालक सन्मानचिन्ह मिळालेले पोलिस अधिकारी/ कर्मचारी यांना मा. पोलिस महासंचालक यांचे ओळखपत्र देण्याबाबत.

२९-डिसेंबर-२०१८

परिपत्रक- सी.सी.टी.एन.एस. प्रकल्पांतर्गत डायरी नोंदवही उपलब्ध असल्याने हाताने लिहिण्यात येणारे स्टेशन डायरी नोंदवही बंद करण्याबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०१८

स्थायी आदेश.

११-ऑक्टोबर-२०१८

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम - २००५ मधील कलम ९ (१) व कलम ९ (२) अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयातील चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती.

१२-सप्टेंबर-२०१८

अधिकाऱ्यांच्या खाजगी परदेश दौऱ्यास परवानगी देण्याबाबत

०८-मार्च-२०१८

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलातील महिला सक्षमीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गर्भवती महिलांना विशेष पोषण आहार रु.५०००/- इतकी रक्कम व मुलगी झाल्यास तिच्या पोषणासाठी अतिरिक्त रु.५०००/- इतकी रक्कम सदृढ बालिका अनुदान देण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कर्मचा-याच्या (वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते कनिष्ठ श्रेणी लिपिक तसेच वर्ग-ड चे कर्मचारी) मुलींना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक (इ.५ वी ते १० वी) पर्यंतच्या शिक्षणासाठी वार्षिक शैक्षणिक अनुदान मंजूर करण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलींकरिता व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पद्वुत्तर पदविका /पदवी प्रोत्साहानकरिता योजना राबविणेबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

लिस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन योजना.

२६- फेब्रुवारी-२०१८

महालेखापाल यांचे लेखा परीक्षण- आक्षेप/परिच्छेदांचा अनुपालनअहवाल सादर करताना घ्यावयाची सावधगिरी.

१६- फेब्रुवारी-२०१८

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाने, याचिका क्रमांक ८२८३/२००६, से.नि. पोलीस निरीक्षक, पी.के. शिंदे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर

२२-जानेवारी-२०१८

राज्य पोलीस दलासाठी वाहनांची अनुज्ञेयता ठरविण्याबाबत.

१०-जानेवारी-२०१८

Personal Accident Insurance Policy For Police Personnel Of The Maharashtra Government

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 01 To 19 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 20 To 37 - (5 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 38 To 56 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 57 To 75 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 76 To 94 - (8 G.r.)

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - I

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - II

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - III

One Step Departmental Promotion To Sports Persons Of Maharashtra Police

Mpkay Circular And Corrigendum With Enrollment Form-2014

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - I

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - II

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III A

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III B

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - IV

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - V

Dgp Office Desk Wise Subject Distribution List

Maharashtra Police Kutumb Aarogya Yojana

Regarding Amendment In Govt. Resolution No. Dpp- 2012/pra. Kra. 10/pol-10, Dt.12.05.2015

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 1- Circular_dt-260411

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 2- Gr_dated_28072006&circular_dated280911-041111

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 4- Hospital_selection_criteria

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 5- Member_verification_letter

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 6- New_enrollment_form

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 7- Parent-serving_unit_noc

Govt. Norms In Unit Transfer Of Pc To Asi