अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

इतर फ्लॅश

सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मंजुरीचे प्राधिकारपत्र देण्याबाबत.

२०-०९-२०२३

पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा पूर्व परीक्षा २०२३.

१९-सप्टेंबर -२०२३

लघुटंकलेखक पदोन्नतीचे परिपत्रक.

२५ ऑगस्ट २०२३

सन 2024 च्या प्रजासत्ताकदिनी (26/01/2024) राष्ट्रपतींचे उल्लेखनीय सेवेबददल पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेबददल पोलीस पदक मंजूरीकरीता पाठवावयाच्या शिफारशी

२३ - ऑगस्ट- २०२३

मूळ अर्ज क्र. ३२७/२०१६ (मिलिंद मधुकर काथे)

१४/०८/२०२३

जाहिरात सहायक लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, प्रमुख लिपीक यांची सेवा करार पद्धतीने घेण्यासाठी १० पदे भरण्याबाबत.

११-ऑगस्ट-२०२३

असाधारण आसुचना कुशलता पदक 2023 करिता शिफारस सादर करणेबाबत

०१ - ऑगस्ट - २०२३

अर्थ संकल्पिय अंदाजपत्रक २०२४ – २५

२७ - जुलै- २०२३

विभागीय अर्हता परीक्षा २०१३ - पात्र अंमलदारांची अंतरिम सेवाजेष्टता यादी व परीक्षेतील गुण.

२५ जुलै २०२३

गृह विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांकडून ई – ऑफिस प्रणाली अंमलबजावणी करणे व टपाल ई – ऑफिस प्रणाली द्वारे स्विकारणेबाबत

19 - जुलै - २०२3

श्वान पथक सेवाप्रवेश नियम - २०२३

१८ - जुलै - २०२३

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार - २०२३

१४ जून २०२३

पोलीस स्मृतिदिन - २०२३

६ जून २०२३

सर्वोत्कृष्ट पोलीस ठाणे – २०२१

४ - जुलै- २०२३

ई गॅझेट अधिसूचना

२८-०६-२०२३

मा.राष्ट्रपती यांचे शौर्यपदक, राष्ट्रपती यांचे उल्लेखनीय सेवेचे पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेचे पोलीस पदकाच्या अधिसुचानेबाबत.

०८-जून-२०२३

सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील दि १६ मार्च २०२२ रोजीची म.वि.स.स.स.मा. कालीदास कोळंबकर यांची कपात सूचना क्र.३६२९..

०७-जून-२०२३

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता प्रसारीत करण्यात आलेल्या माहितीपत्रकातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यात आल्याबाबतचे शुध्दीपत्रक.

६ जून २०२३

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत.

२४-मे-२०२३

विनंती अर्ज गडचिरोली

२३-मे-२०२३

हॉट स्प्रिंग लडाख -२०२३

१२-मे-२०२३

कारागृहातील सिध्ददोष बंद्द्याना दिलेल्या अभिवचन रजेवरून फरार होणाऱ्या बंद्यांचे प्रमाण कमी करण्याबाबत.

०९-मे-२०२३

जीवन रक्षा पदक २०२३

१८-एप्रिल-२०२३

परिभाषित अंशदान निवृतीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृतीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत....

१२ एप्रिल २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त / सहायक समादेशक (नि : शस्त्र / बिनतारी संदेश (अभि.) / मोटार परिवहन )

१० एप्रिल २०२३

क-विवरणपत्र २०२२-२३.

१०-एप्रिल-२०२३

सन २०२३ -२४ कार्यक्रम अंदाजपत्रकाची पुस्तिका

०५ - एप्रिल - २०२३

पोलीस पदक - २०२३.

२०-मार्च-२०२३

सत्र क्र. १२३ मधील पोउपनि पदाचे मुलभूत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी मार्गदर्शक सूचना.

२०-मार्च-२०२३

तांत्रिक शाखेतील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या- २०२३.

१४ मार्च २०२३

पोलीस महासंचालक कार्यालयात विवक्षित कामांसाठी २ पदे सेवा करार पद्धतीनी भरण्याबाबत

०८/०३/२०२३

३३ वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा -२०२३, पुणे.

३ मार्च २०२३

राज्य स्तरीय कर्मचारी वृंद परिषद - ५४ वी सभा.

२७-फेब्रुवारी-२०२३

सेवानिवृत्त कर्मचार्यांची प्रलंबित निवृतीविषयक प्रकरणांची माहितीबाबत.

२१-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद ५४ वी सभा.

१५-फेब्रुवारी-२०२३

राखीव पोलीस निरीक्षक/ सशस्त्र पोलीस निरीक्षक/ पोलीस निरीक्षक( अभि./वाह./भांडारपाल/विजतंत्री) / पोलीस निरीक्षक ( मोटार परिवहन) / पोलीस निरीक्षक ( आयुधिक) / पोलीस निरीक्षक (वरिष्ठ श्वान अध्यापक ) / राखीव पोलीस उप निरीक्षक / पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक ) यांच्या सेवानिवृत्तीची अधिसूचना.

०७-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सन २०२२ -२०२३ ची निवडसुची तयार करण्याबाबत

३० - जानेवारी - २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह परिपत्रक दि. १९/०१/२०२३ .

१९ जानेवारी २०२३

भापोसे अधिकारी यांचे अचल मालमत्तेबाबत २०२२ अखेरचे विवरणपत्र Online सादर करणे बाबत.

९ जानेवारी २०२३

सन २०२०-२२ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतनाबाबतची माहिती.(कपात सूचना -३६२९)

०५ - जानेवारी - २०२३

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयासाठी " विधी सल्लागार ( गट - अ ) " दर्ज्याचे १ ( एक ) पद कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत.

१ जानेवारी २०२३

फिक्की स्मार्ट पोलिसिंग अँवार्ड - २०२२

२८ डिसेंबर २०२२

सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा - २०२२ चे फेर गुण मोजणी निकालपत्र.

२६-डिसेंबर-२०२२

पर्यवेक्षकीय परीक्षा - २०२२ चे फेर गुण मोजणी निकालपत्र.

२६-डिसेंबर-२०२२

महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी २०२२

१६-सप्टेंबर-२०२२

अटकेबाबत पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक ०३/२०२२

२१-जुलै-२०२२

महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यास प्रतिबंध करणे, गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने व त्रुटीमुक्त करून दोषसीध्दिचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.

०९ जून २०२२

कर्करोग आजाराच्या पोषक आहार व जीवनशैली बाबत.

०१-फेब्रुवारी-२०२२

सिटीझन पोर्टल - भाडेकरू / पेईंगगेस्ट.

०६-जानेवारी-२०२२

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस ऑफिसर्स मेस बाबत माहिती.

१६-११-२०२१

स्थायी आदेश क्र. ०२/२०२१ - राज्य राखीव पोलीस बलाचे नियमित कवायतीचे वेळापत्रक

०९-०८-२०२१

स्थायी आदेश क्र. ०१/२०२१

१२-जुलै-२०२१

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया.

01-Mar-2021

अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज

01-Mar-2021

ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज

01-Mar-2021

क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

01-Mar-2021

शासनास प्रस्ताव / पत्रव्यवहार योग्य कार्यपद्धतीने सादर करणेबाबत.

१६-सप्टेंबर-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९

१९-जुलै-२०१९

समारंभीय संचलन आणि मानवंदना देण्याच्या कार्यक्रमाच्यावेळी परिधान करावयाच्या गणवेषाबाबतचे परिपत्रक

०१-जून-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९ .

२२-मे-२०१९

सेवानिवृत्त / कार्यरत पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना साक्षकामी न्यायालयात हजर राहण्याकरिता प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता मिळण्याबाबत .

२६-एप्रिल-२०१९

परिपत्रक- सी.सी.टी.एन.एस. प्रकल्पांतर्गत डायरी नोंदवही उपलब्ध असल्याने हाताने लिहिण्यात येणारे स्टेशन डायरी नोंदवही बंद करण्याबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०१८

स्थायी आदेश.

११-ऑक्टोबर-२०१८

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम - २००५ मधील कलम ९ (१) व कलम ९ (२) अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयातील चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती.

१२-सप्टेंबर-२०१८

अधिकाऱ्यांच्या खाजगी परदेश दौऱ्यास परवानगी देण्याबाबत

०८-मार्च-२०१८

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलातील महिला सक्षमीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गर्भवती महिलांना विशेष पोषण आहार रु.५०००/- इतकी रक्कम व मुलगी झाल्यास तिच्या पोषणासाठी अतिरिक्त रु.५०००/- इतकी रक्कम सदृढ बालिका अनुदान देण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कर्मचा-याच्या (वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते कनिष्ठ श्रेणी लिपिक तसेच वर्ग-ड चे कर्मचारी) मुलींना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक (इ.५ वी ते १० वी) पर्यंतच्या शिक्षणासाठी वार्षिक शैक्षणिक अनुदान मंजूर करण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलींकरिता व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पद्वुत्तर पदविका /पदवी प्रोत्साहानकरिता योजना राबविणेबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन योजना.

२६- फेब्रुवारी-२०१८

महालेखापाल यांचे लेखा परीक्षण- आक्षेप/परिच्छेदांचा अनुपालनअहवाल सादर करताना घ्यावयाची सावधगिरी.

१६- फेब्रुवारी-२०१८

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाने, याचिका क्रमांक ८२८३/२००६, से.नि. पोलीस निरीक्षक, पी.के. शिंदे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर

२२-जानेवारी-२०१८

राज्य पोलीस दलासाठी वाहनांची अनुज्ञेयता ठरविण्याबाबत.

१०-जानेवारी-२०१८

Personal Accident Insurance Policy For Police Personnel Of The Maharashtra Government

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 01 To 19 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 20 To 37 - (5 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 38 To 56 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 57 To 75 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 76 To 94 - (8 G.r.)

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - I

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - II

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - III

One Step Departmental Promotion To Sports Persons Of Maharashtra Police

Mpkay Circular And Corrigendum With Enrollment Form-2014

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - I

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - II

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III A

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III B

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - IV

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - V

Dgp Office Desk Wise Subject Distribution List

Maharashtra Police Kutumb Aarogya Yojana

Regarding Amendment In Govt. Resolution No. Dpp- 2012/pra. Kra. 10/pol-10, Dt.12.05.2015

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 1- Circular_dt-260411

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 2- Gr_dated_28072006&circular_dated280911-041111

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 4- Hospital_selection_criteria

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 5- Member_verification_letter

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 6- New_enrollment_form

Maharashtra Police Kutumb Arogya Yojana (M.p.k.a.y.), Hospital List & Required Relevant Papers. 7- Parent-serving_unit_noc

Govt. Norms In Unit Transfer Of Pc To Asi