अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

इतर फ्लॅश

इंटेलिजन्स ब्युरो रॉ.रा.गु.वी. मधून / पोलीस विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या वैयक्तिक सचिव / स्वीय सहायक यांची सेवा करार पद्धतीने नियुक्ती बाबतची जाहिरात

१९ जून २०२४

दहशतवाद विरोधी पथकाच्‍या आस्‍थापनेवर विधी सल्‍लागार व विधीअधिकारी गट "अ" ही पदे कंत्राटी पध्‍दतीने भरणेबाबतची जाहिरात.

७ जून २०२४

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत-2024

07 जुन २०२४

सन २०२४-२५ या विविध वर्षातील लेखा अनुदान मागणीबाबत.

०५-०६-२०२४

नाम निर्देशन अदयावत मोहिम राबविणेबाबत. दिनांक ०१-०६-२०२४ ते ३१-०७-२०२४

0३ -जून- २०२४

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक- आसुचना (Intelligence) पदक प्रदान करण्‍याबाबत...

३० मे २०२४

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक- विशेष अभियान (Special Operation) पदक प्रदान करण्‍याबाबत...

३० मे २०२४

स्थानापन्न पोलीस उप निरीक्षक पदी पदोन्नती - २०२३ (अर्हता-२०१३)

२४ मे २०२४

जीवन रक्षा पदक 2024 करिता शिफारस सादर करण्‍याबाबत

२१-मे-२०२४

आगामी सार्व‍त्रिक विधानसभा निवडणूक - २०२४ करीता अनुदानाबाबत.

२१-मे-२०२४

विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड चाचणी २०२२ संदर्भातील सूचना

१७- मे -२०२४

कर्मचारी वृंद परिषद 55 सभा

१७- मे -२०२४

राज्‍य पोलीस दलातील Condemned वाहनांचा ई लिलाव प्रक्रिया राबविण्‍याबाबत.

१० मे २०२४

पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त / सहायक समादेशक (निःशस्त्र/बिनतारी संदेश (अभि.)/मोटर परिवहन) या संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या २०२४

२२- एप्रिल -२०२४

वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ मधील अंतिम सुधारीत अनुदान तपशिल सादर करणेबाबत

०२ एप्रिल २०२४

तांत्रिक शाखेतील पोलीस अधिका-यांच्‍या ( पोउपनि / पोनि ) सार्वत्रिक बदल्‍या - २०२४.

२२ मार्च २०२४

३४ वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा २०२४, नाशिक

१९-०३-२०२४

कार्यमुल्‍यमापन अहवाल सन २०२३-२४.

१४ मार्च २०२४

राज्‍य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / पोलीस उप अधीक्षक यांचे कार्यमुल्‍यमापन अहवाल सन २०२३-२४.

१४ मार्च २०२४

सन २०२४ च्‍या स्‍वातंत्र्यदिनी (१५/०८/२०२४ ) राष्‍ट्रपतींचे उल्‍लेखनीय सेवेचे पदक (PSM) गुणवत्‍तापूर्ण सेवेचे पदक (MSM) बाबत पाठवायच्‍या शिफारशी.

०७-मार्च-२०२४

सन २०२३-२४ या विविध वर्षातील अनुदान मागणी / खर्च यांच्या आढाव्याबाबत.

२७-०२-२०२४

रा.गु.वि. मधून सेवानिवृत्‍त झालेल्‍या अधिकात्-यांची सेवा करार पध्‍दतीने नियुक्‍तीबाबतची जाहिरात.

२३ जानेवारी २०२४

राखीव पोलीस निरीक्षक/ सशस्त्र पोलीस निरीक्षक/ पोलीस निरीक्षक( अभि./वाह./भांडारपाल/विजतंत्री) / पोलीस निरीक्षक ( मोटार परिवहन) / पोलीस निरीक्षक ( आयुधिक) / पोलीस निरीक्षक (वरिष्ठ श्वान अध्यापक ) / राखीव पोलीस उप निरीक्षक / पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक ) यांच्या सेवानिवृत्तीची अधिसूचना.

०६-०२-२०२४

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत

०५/०२/२०२४

राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे - पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्‍त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल

०५ फेब्रुवारी २०२४

राज्यT राखीव पोलीस बल, नागपूर- पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नगतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल

०५ फेब्रुवारी २०२४

पोलीस उपनिरीक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतूक ) यांना पोलीस निरीक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतूक ) या पदावर पदोन्नती बाबत.

१८ जानेवरी २०२४

पोलीस उप निरीक्षक पदाच्या प्रशिक्षणास हजर राहणाऱ्या १२५ बॅचच्या उमेदवारांकरिता मार्गदर्शक सूचना.

१५-जानेवारी-२०२४

इंटेलिजन्स ब्युरो, रॉ रा.गु.वि. मधून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची सेवा करार पद्धतीने नियुक्तीबाबतची जाहिरात.

१० जानेवारी २०२४

भारतीय पोलीस सेवेतील अधिका-यानी त्‍यांची अचल मालमत्‍ता विवरणपत्रे ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत सादर करणेबाबत.

०३-जानेवारी-२०२३

राज्‍य स्‍तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद ५५ वी सभा

०१-जानेवारी-२०२४

महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना सन-२०२३ करिता प्रशंसनीय सेवेबद्दल पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्याबाबत.

२९-डिसेंबर-२०२३

वरिष्‍ठ श्रेणी लिपिकांची पदोन्‍नतीसाठी पर्यवेक्षीय अर्हता परीक्षा – २०२३ निकाल

२३-नोव्‍हेंबर-२०२३

कनिष्‍ठ श्रेणी लिपिकांची सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा – २०२३ निकाल

२३-नोव्‍हेंबर-२०२३

आठमाही सुधारीत अंदाजपत्रक २०२३-२०२४.

२२-नोव्हेंबर-२०२३

दि.१९ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि.२५ नोव्हेबर, २०२३ हा सप्ताह ‘’ कौमी एकता सप्ताह ‘’ म्हणून आणि दि.२४ नोव्हेंबर, २०२३ हा दिवस ‘’ध्वजदिन’’ म्हणून पाळण्याबाबत.

१७ नोव्‍हेंबर २०२३

सन 2024 मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणा-या पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त/ सहायक समादेशक यांची यादी तयार करण्याबाबत.

१३ -ऑक्टोबर-२०२३

नागरी हक्क सरंक्षण विभागातील राज्यातील विविध नाहसं, पथकातील पोलीस अंमलदार यांची प्रतिनियुक्तीवरील भरावयाची रिक्त पदे.

१०-नोव्हेंबर-२०२३

अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयात सेवानिवृत्त वरिष्ठ स्वीय सहायक/स्वीय सहायक वर्गाचे कामकाजपदी ०१ वर्षासाठी करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत.

०९-नोव्‍हेंबर-२०२३

विधी अधिकारी गट-अ चे पद भरती जाहीरात (कंत्राटी) - २०२३ - अपर पोलीस महासंचालक , नागरी हक्क सरंक्षण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

०८- नोव्हेंबर -२०२३

विधी अधिकारी गट-अ चे पद भरती जाहीरात (कंत्राटी) - २०२३ पोलीस आयुक्तालय मुंबई.

१ नोव्‍हेंबर २०२३

शासनास सादर करावयाचे सर्व प्रकारचे प्रस्ताव शासनास थेट न पाठविता, पोलीस महा‍संचालक कार्यालयाच्या मार्फतीनेच सादर करणेबाबत.

३० ऑक्‍टोबर २०२३

दक्षता जनजागृती सप्‍ताह

२६ ऑक्‍टोबर २०२३

सेवानिवृत्त होणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी निवृत्तीवेतन व इतर लाभ मंजुरीचे प्राधिकारपत्र देण्याबाबत.

२०-०९-२०२३

सन 2024 च्या प्रजासत्ताकदिनी (26/01/2024) राष्ट्रपतींचे उल्लेखनीय सेवेबददल पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेबददल पोलीस पदक मंजूरीकरीता पाठवावयाच्या शिफारशी

२३ - ऑगस्ट- २०२३

असाधारण आसुचना कुशलता पदक 2023 करिता शिफारस सादर करणेबाबत

०१ - ऑगस्ट - २०२३

अर्थ संकल्पिय अंदाजपत्रक २०२४ – २५

२७ - जुलै- २०२३

विभागीय अर्हता परीक्षा २०१३ - पात्र अंमलदारांची अंतरिम सेवाजेष्टता यादी व परीक्षेतील गुण.

२५ जुलै २०२३

गृह विभागाअंतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांकडून ई – ऑफिस प्रणाली अंमलबजावणी करणे व टपाल ई – ऑफिस प्रणाली द्वारे स्विकारणेबाबत

19 - जुलै - २०२3

श्वान पथक सेवाप्रवेश नियम - २०२३

१८ - जुलै - २०२३

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार - २०२३

१४ जून २०२३

पोलीस स्मृतिदिन - २०२३

६ जून २०२३

सर्वोत्कृष्ट पोलीस ठाणे – २०२१

४ - जुलै- २०२३

ई गॅझेट अधिसूचना

२८-०६-२०२३

मा.राष्ट्रपती यांचे शौर्यपदक, राष्ट्रपती यांचे उल्लेखनीय सेवेचे पोलीस पदक व गुणवत्तापूर्ण सेवेचे पोलीस पदकाच्या अधिसुचानेबाबत.

०८-जून-२०२३

सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील दि १६ मार्च २०२२ रोजीची म.वि.स.स.स.मा. कालीदास कोळंबकर यांची कपात सूचना क्र.३६२९..

०७-जून-२०२३

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याकरिता अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता प्रसारीत करण्यात आलेल्या माहितीपत्रकातील अटी व शर्तीमध्ये बदल करण्यात आल्याबाबतचे शुध्दीपत्रक.

६ जून २०२३

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत.

२४-मे-२०२३

विनंती अर्ज गडचिरोली

२३-मे-२०२३

हॉट स्प्रिंग लडाख -२०२३

१२-मे-२०२३

कारागृहातील सिध्ददोष बंद्द्याना दिलेल्या अभिवचन रजेवरून फरार होणाऱ्या बंद्यांचे प्रमाण कमी करण्याबाबत.

०९-मे-२०२३

जीवन रक्षा पदक २०२३

१८-एप्रिल-२०२३

परिभाषित अंशदान निवृतीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृतीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत....

१२ एप्रिल २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त / सहायक समादेशक (नि : शस्त्र / बिनतारी संदेश (अभि.) / मोटार परिवहन )

१० एप्रिल २०२३

क-विवरणपत्र २०२२-२३.

१०-एप्रिल-२०२३

सन २०२३ -२४ कार्यक्रम अंदाजपत्रकाची पुस्तिका

०५ - एप्रिल - २०२३

पोलीस पदक - २०२३.

२०-मार्च-२०२३

सत्र क्र. १२३ मधील पोउपनि पदाचे मुलभूत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी मार्गदर्शक सूचना.

२०-मार्च-२०२३

तांत्रिक शाखेतील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या- २०२३.

१४ मार्च २०२३

पोलीस महासंचालक कार्यालयात विवक्षित कामांसाठी २ पदे सेवा करार पद्धतीनी भरण्याबाबत

०८/०३/२०२३

३३ वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रीडा स्पर्धा -२०२३, पुणे.

३ मार्च २०२३

राज्य स्तरीय कर्मचारी वृंद परिषद - ५४ वी सभा.

२७-फेब्रुवारी-२०२३

सेवानिवृत्त कर्मचार्यांची प्रलंबित निवृतीविषयक प्रकरणांची माहितीबाबत.

२१-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद ५४ वी सभा.

१५-फेब्रुवारी-२०२३

राखीव पोलीस निरीक्षक/ सशस्त्र पोलीस निरीक्षक/ पोलीस निरीक्षक( अभि./वाह./भांडारपाल/विजतंत्री) / पोलीस निरीक्षक ( मोटार परिवहन) / पोलीस निरीक्षक ( आयुधिक) / पोलीस निरीक्षक (वरिष्ठ श्वान अध्यापक ) / राखीव पोलीस उप निरीक्षक / पोलीस उप निरीक्षक (श्वान अध्यापक ) यांच्या सेवानिवृत्तीची अधिसूचना.

०७-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र) पदावर पदोन्नती देण्यासाठी सन २०२२ -२०२३ ची निवडसुची तयार करण्याबाबत

३० - जानेवारी - २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह परिपत्रक दि. १९/०१/२०२३ .

१९ जानेवारी २०२३

भापोसे अधिकारी यांचे अचल मालमत्तेबाबत २०२२ अखेरचे विवरणपत्र Online सादर करणे बाबत.

९ जानेवारी २०२३

सन २०२०-२२ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अदा करण्यात आलेल्या निवृत्तीवेतनाबाबतची माहिती.(कपात सूचना -३६२९)

०५ - जानेवारी - २०२३

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयासाठी " विधी सल्लागार ( गट - अ ) " दर्ज्याचे १ ( एक ) पद कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत.

१ जानेवारी २०२३

फिक्की स्मार्ट पोलिसिंग अँवार्ड - २०२२

२८ डिसेंबर २०२२

सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा - २०२२ चे फेर गुण मोजणी निकालपत्र.

२६-डिसेंबर-२०२२

पर्यवेक्षकीय परीक्षा - २०२२ चे फेर गुण मोजणी निकालपत्र.

२६-डिसेंबर-२०२२

महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी २०२२

१६-सप्टेंबर-२०२२

अटकेबाबत पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक ०३/२०२२

२१-जुलै-२०२२

महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यास प्रतिबंध करणे, गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने व त्रुटीमुक्त करून दोषसीध्दिचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.

०९ जून २०२२

कर्करोग आजाराच्या पोषक आहार व जीवनशैली बाबत.

०१-फेब्रुवारी-२०२२

सिटीझन पोर्टल - भाडेकरू / पेईंगगेस्ट.

०६-जानेवारी-२०२२

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस ऑफिसर्स मेस बाबत माहिती.

१६-११-२०२१

स्थायी आदेश क्र. ०२/२०२१ - राज्य राखीव पोलीस बलाचे नियमित कवायतीचे वेळापत्रक

०९-०८-२०२१

स्थायी आदेश क्र. ०१/२०२१

१२-जुलै-२०२१

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया.

01-Mar-2021

अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स / सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज

01-Mar-2021

ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज

01-Mar-2021

क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

01-Mar-2021

शासनास प्रस्ताव / पत्रव्यवहार योग्य कार्यपद्धतीने सादर करणेबाबत.

१६-सप्टेंबर-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९

१९-जुलै-२०१९

समारंभीय संचलन आणि मानवंदना देण्याच्या कार्यक्रमाच्यावेळी परिधान करावयाच्या गणवेषाबाबतचे परिपत्रक

०१-जून-२०१९

स्थायी आदेश सन - २०१९ .

२२-मे-२०१९

सेवानिवृत्त / कार्यरत पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना साक्षकामी न्यायालयात हजर राहण्याकरिता प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता मिळण्याबाबत .

२६-एप्रिल-२०१९

परिपत्रक- सी.सी.टी.एन.एस. प्रकल्पांतर्गत डायरी नोंदवही उपलब्ध असल्याने हाताने लिहिण्यात येणारे स्टेशन डायरी नोंदवही बंद करण्याबाबत.

२२-नोव्हेंबर-२०१८

स्थायी आदेश.

११-ऑक्टोबर-२०१८

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम - २००५ मधील कलम ९ (१) व कलम ९ (२) अन्वये पोलीस महासंचालक कार्यालयातील चालणाऱ्या कामकाजाची माहिती.

१२-सप्टेंबर-२०१८

अधिकाऱ्यांच्या खाजगी परदेश दौऱ्यास परवानगी देण्याबाबत

०८-मार्च-२०१८

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलातील महिला सक्षमीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गर्भवती महिलांना विशेष पोषण आहार रु.५०००/- इतकी रक्कम व मुलगी झाल्यास तिच्या पोषणासाठी अतिरिक्त रु.५०००/- इतकी रक्कम सदृढ बालिका अनुदान देण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कर्मचा-याच्या (वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते कनिष्ठ श्रेणी लिपिक तसेच वर्ग-ड चे कर्मचारी) मुलींना शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक (इ.५ वी ते १० वी) पर्यंतच्या शिक्षणासाठी वार्षिक शैक्षणिक अनुदान मंजूर करण्याबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलिस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलींकरिता व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील पद्वुत्तर पदविका /पदवी प्रोत्साहानकरिता योजना राबविणेबाबत.

२७- फेब्रुवारी-२०१८

पोलीस कल्याण निधी सदस्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन योजना.

२६- फेब्रुवारी-२०१८

महालेखापाल यांचे लेखा परीक्षण- आक्षेप/परिच्छेदांचा अनुपालनअहवाल सादर करताना घ्यावयाची सावधगिरी.

१६- फेब्रुवारी-२०१८

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाने, याचिका क्रमांक ८२८३/२००६, से.नि. पोलीस निरीक्षक, पी.के. शिंदे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर

२२-जानेवारी-२०१८

राज्य पोलीस दलासाठी वाहनांची अनुज्ञेयता ठरविण्याबाबत.

१०-जानेवारी-२०१८

Personal Accident Insurance Policy For Police Personnel Of The Maharashtra Government

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 01 To 19 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 20 To 37 - (5 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 38 To 56 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 57 To 75 - (7 G.r.)

Regarding G.r. Of Ex-gratia & Other Facilities To Next To Kin Of Police Personnel & Compensation To Injured Police Personnel In Different Anti-social Activities.page No. 76 To 94 - (8 G.r.)

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - I

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - II

Maharashtra Police ( Amendment ) Ordinance 2014. Registration Of F.I.R. Part - III

One Step Departmental Promotion To Sports Persons Of Maharashtra Police

Mpkay Circular And Corrigendum With Enrollment Form-2014

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - I

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - II

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III A

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - III B

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - IV

Law Commission Of India 185th Report On Review Of The Indian Evidence Act, 1872. Part - V

Dgp Office Desk Wise Subject Distribution List

Maharashtra Police Kutumb Aarogya Yojana

Regarding Amendment In Govt. Resolution No. Dpp- 2012/pra. Kra. 10/pol-10, Dt.12.05.2015