अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

ताबा घेतला / सुपूर्द केले

पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर

१२ फ्रेबुवारी २०२४

ठाणे ग्रामीण

०८

पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, कॅम्‍प नागपूर

०६ फेब्रुवारी २०२४

एस. आर. पी. एफ. गट -१२ , हिंगोली

०४ जानेवारी २०२४

अपर पोलीस अधीक्षक, जळगाव

३० नोव्‍हेंबर २०२३

पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे.

३० नोव्‍हेंबर २०२३

पोलीस अधीक्षक, वाशिम

३० नोव्‍हेंबर २०२३

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस महासंचालक (ना.ह.स.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

२५ - जुलै- २०२३

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन विभाग - पुणे

२१ एप्रिल २०२३

पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे.

२७ फेब्रुवारी २०२३

पोलीस अधिक्षक बुलढाणा

२३ - जानेवारी - २०२३

पोलीस आयुक्त नाशिक

०९ जानेवारी २०२३