शासन

पोलीस महासंचालक

पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

गृहमंत्री

माननीय गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मुख्यमंत्री

माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

पोलीस महासंचालक

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य

अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police

अद्ययावत माहिती

राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर- पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे- पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत लोकसभा निवडणूक २०२४ च्‍या अनुषंगाने नि:शस्‍त्र सहायक पोलीस निरिक्षक यांचे बदली आदेश लोकसभा निवडणूक २०२४ च्‍या अनुषंगाने नि:शस्‍त्र पोलीस निरिक्षक यांचे बदली आदेश लोकसभा निवडणूक २०२४ च्‍या अनुषंगाने नि:शस्‍त्र पोलीस उप निरिक्षक यांचे बदली आदेश जीवन रक्षा पदक २०२३. शौर्य पदक, मा. राष्ट्रपती यांचे उल्लेखनीय सेवेचे पदक (PSM) व गुणवत्तारपुर्ण सेवेचे पदक (MSM) २६ जानेवारी २०२४. महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना सन-२०२३ करिता प्रशंसनीय सेवेबद्दल पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्याबाबत. विशेष सेवा पदक मुदतवाढ वरिष्‍ठ श्रेणी लिपिकांची पदोन्‍नतीसाठी पर्यवेक्षीय अर्हता परीक्षा – २०२३ निकाल कनिष्‍ठ श्रेणी लिपिकांची सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा – २०२३ निकाल विशेष सेवा पदक परिपत्रक. विधी अधिकारी गट-अ चे पद भरती जाहीरात (कंत्राटी) - २०२३ - अपर पोलीस महासंचालक , नागरी हक्क सरंक्षण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी २०२२ डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल दक्षता मासिक

जिल्हा / पोलीस आयुक्त

३०,००० +

चोरीच्या गाड्या २०१९ मध्ये आमच्या डाटाबेस द्वारे ओळखलेल्या

९५,००० +

निष्ठावंत सदस्य महाराष्ट्र पोलिस दलाचा एक भाग आहेत

५,८००+

तक्रारींचे निराकरण दररोज होते

१०० / ११२

पोलीस हॉटलाइन

१०८

महाराष्ट्र आणीबाणी वैद्यकीय सेवा.

१०९१ (उर्वरित महाराष्ट्र)
१०३ (मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई)

महिला सुरक्षा