शासन

पोलीस महासंचालक

पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

गृहमंत्री

माननीय गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य

मुख्यमंत्री

माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

पोलीस महासंचालक

पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police

आपली प्रतिष्ठा कायम ठेवणे आणि नागरिकांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आपली (पोलीस) आहे. आपण फक्त गुन्हा शोधणे आणि गुन्हेगारांची नोंद करणे पुरेसे नाही. आपण लोकांचे प्रेम जिंकण्यासाठी देखील प्रयत्न केले पाहिजेत... जो माणूस मानसिकदृष्ट्या मजबूत किंवा स्थिर नसतो किंवा परिस्थितीत शांत राहू शकत नाही, असा व्यक्ती पोलीस दलाचा सदस्य होऊ शकत नाही

- सरदार वल्लभभाई पटेल

अद्ययावत माहिती

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक , राज्य राखीव पोलीस बल पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना महाराष्ट्र पोलीस दलातील नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षकांची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची तात्पुरती (Provisional) सेवाज्येष्ठतासूची. ५३ वी राज्य कर्मचारी वृंद परिषद माननीय गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य श्री. अनिल देशमुख यांनी दिनांक 11/11/2020 रोजी डायल - 112 ( एम ई आर एस ) प्रकल्प स्थळाची पाहणी केली. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, म. राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या आस्थापनेवर सेवानिवृत्त वरिष्ठ स्वीस सहायक / स्वीय सहायकांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याकरिता जाहिरात देण्याबाबत. पोलीस शिपाई भरती - २०१९ जहिरात - रा. रा. पो. बल गट क्र.५ - दौंड पोलीस शिपाई चालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम 2019 महाराष्ट्र पोलीस शिपाई भरती - २०१९ शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश)(सुधारणा) नियम, २०१९. महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (सुधारणा) नियम, २०१९. ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँन्ड डेव्हलपमेंट मध्ये पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीबाबत ठेव सलंग्न विमा योजना आदेश दि.२४/०३/२०२०. संगणक अग्रिम आदेश दि. १२/०३/२०२०. बाल वेलफेअर ऑफिसर (सीडब्ल्यूओ) त्याहून अधिक नियमित बाल वेल्फेअर ऑफिसर (सीडब्ल्यूओ) नागपुर रेल्वे . पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (नि:शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना नि:शस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षक यांच्या सार्वत्रिक बदल्या - २०२० (विहीत कालावधी पूर्ण) आदेश दिनांक - २९/१०/२०२० कोविड-19 च्या कालावधीत कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय निवासस्थान सेवानिवृत्ती तारखेपर्यंत ताब्यात ठेवणेबाबत. कोविड-19 च्या कालावधीत शासकीय निवासस्थाने ताब्यात ठेवण्यास मुदतवाढ. “हुतात्मा दालनाचे” उद्घाटन व “अतुल्य हिंमत” या पुस्तकाचे विमोचन - दिनांक २६/११/२०२०

जिल्हा / पोलीस आयुक्त

३०,००० +

चोरीच्या गाड्या २०१९ मध्ये आमच्या डाटाबेस द्वारे ओळखलेल्या

९५,००० +

निष्ठावंत सदस्य महाराष्ट्र पोलिस दलाचा एक भाग आहेत

५,८००+

तक्रारींचे निराकरण दररोज होते

१०० / ११२

पोलीस हॉटलाइन

१०८

महाराष्ट्र आणीबाणी वैद्यकीय सेवा.

१०९१ (उर्वरित महाराष्ट्र)
१०३ (मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई)

महिला सुरक्षा