शासन

पोलीस महासंचालक

पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य

गृहमंत्री

माननीय गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

मुख्यमंत्री

माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

पोलीस महासंचालक

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य

अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

गडचिरोली जिल्हयातील पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना. पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची पोलीस शिपाई चालक भरती - 2021 लेखी परिक्षेबाबत सुचना पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

गडचिरोली जिल्हयातील पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना. पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची पोलीस शिपाई चालक भरती - 2021 लेखी परिक्षेबाबत सुचना पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police
Maharashtra Police

अद्ययावत माहिती

पोलीस शिपाई चालक भरती - 2021 लेखी परिक्षेबाबत सुचना तांत्रिक शाखेतील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सार्वत्रिक बदल्या- २०२३. विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड प्रक्रिया 2022 च्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांच्या (अंमलदारांच्या ) विसुवि प्रतिनियुक्तीबाबत. ( रिक्त पदावर पात्र ठरलेल्या अंमलदारांची यादी ) सेवाजेष्ठता यादी मुफसल लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ स्विय सहायक / स्विय सहायक / उच्च श्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासुची . " पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग (पूर्वीचे पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त, बिनतारी संदेश अभियांत्रिकी )" या संवर्गातील पदावर पदोन्नातीने पदस्थापना. पोलीस पदक २६ जानेवारी २०२३ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया - 2022 ची गुणवत्ता यादी. आतंरीक सुरक्षा सेवा पदक. पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह परिपत्रक दि. १९/०१/२०२३ . सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१- राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.६, धुळे - उमेदवारांसाठी सूचना आणि लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यांची यादी. औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - उमेदवारांसाठी सूचना आणि शारीरिक चाचणी तात्पुरती गुणवत्ता यादी. भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021 - लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सुची. भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी ची निवडसूची. भापोसे अधिकारी यांचे अचल मालमत्तेबाबत २०२२ अखेरचे विवरणपत्र Online सादर करणे बाबत. अमरावती शहर पोलिस शीपाई चालक भरती 2021 मध्ये वाहन चालवीन्याची कौशल्य चाचनी करीता पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी. गडचिरोली जिल्हयातील पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयासाठी " विधी सल्लागार ( गट - अ ) " दर्ज्याचे १ ( एक ) पद कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत. निशस्र पोलीस निरीक्षक यांचे बदली आदेश निशस्त्र सहा. पोलीस निरीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -२०२२ निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -२०२२ निशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -२०२२ विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवडप्रक्रिया-२०२२, शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक पोलीस भरती २०२१ – व्हॉट्सॲप व सोशल मिडियावर प्रसिध्द झालेल्या बनावट शासन निर्णय विचारात न घेण्याबाबत उमेदवारांना सुचना. पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेंतर्गत पॅनलवर असलेल्या रुग्णालयाची यादी २०२२ डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल दक्षता मासिक

जिल्हा / पोलीस आयुक्त

३०,००० +

चोरीच्या गाड्या २०१९ मध्ये आमच्या डाटाबेस द्वारे ओळखलेल्या

९५,००० +

निष्ठावंत सदस्य महाराष्ट्र पोलिस दलाचा एक भाग आहेत

५,८००+

तक्रारींचे निराकरण दररोज होते

१०० / ११२

पोलीस हॉटलाइन

१०८

महाराष्ट्र आणीबाणी वैद्यकीय सेवा.

१०९१ (उर्वरित महाराष्ट्र)
१०३ (मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई)

महिला सुरक्षा