अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

सामान्य बदल्या / बढती

पदोन्नती आदेश पोलीस उप निरीक्षक (मोटार परिवहन) ते पोलीस निरीक्षक (मोटार परिवहन), दिनांक – ०८/०७/२०२१.

०८-जुलै-२०२१

भारतीय पोलीस सेवेतील अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

२५-मे-२०२१.

भारतीय पोलीस सेवेतील विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची पदोन्नतीने पदस्थापना.

१४- मे -२०२१

पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपायुक्त यांच्या बदलीने पदस्थापना .

१४- मे -२०२१

अपर पोलीस महासंचालक यांच्या बदलीने पदस्थापना

६ मे २०२१

पोलीस महासंचालक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

४ मे २०२१