अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सर्वसाधारण बदली / बढती

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निशस्त्र) सर्वसाधारण बदली २०२३.

३०- मे -२०२३

सर्वसाधारण बदल्या २०२३- वरिष्ठ श्रेणी लिपिक

२९ मे २०२३

सर्व साधारण बदल्या २०२३- प्रमुख लिपिक

२९ मे २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपिक पदी पदोन्नती

२९ मे २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निशस्त्र) सर्वसाधारण बदली २०२३.

२६ मे २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक यांना प्रमुख लिपिक पदावर पदोन्नती आदेश २०२३.

२६ मे २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांचे बदली आदेश २०२३.

२६ मे २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांचे बदली आदेश २०२३.

२६ मे २०२३

पोलीस महासंचालकाच्या शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या - २०२३

२६ मे २०२३

पोलीस महासंचालकाच्या शहर लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक ते कार्यालय अधीक्षक पदी पदोन्नतीचे आदेश.

२६ मे २०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांचे बदली आदेश २०२३.

२५ मे २०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२५-मे-२०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२५-मे-२०२३

भापोसे / रापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२५-मे-२०२३

पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) पदोन्नती – निवडसूची २०२१-२०२२

२३ - मे - २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग (पूर्वीचे “पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी (अभियांत्रिकी)” ) या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

“पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग” या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

स्थानापन्न पोलीस उपनिरीक्षक पदी पदोन्नती -२०२३ (अर्हता -२०१३).

२३-मे-२०२३

पो.म.सं. यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक यांचे सर्व साधारण बदली आदेश – २०२३

१७ - मे - २०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांना कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नती आदेश

१६-मे-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक यांचे सर्वसाधारण व विनंती बदली आदेश २०२३

१६-मे-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी यांचे सर्वसाधारण व विनंती बदली आदेश २०२३

१६-मे-२०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली/पदस्थापनेबाबत.

०८-मे-२०२३

पोलीस महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२८ एप्रिल २०२३

स्थानापन्न पोलीस उप निरीक्षक पदी पदोन्नती - २०२३ ( अर्हता परीक्षा २०१३ )

२७ - एप्रिल - २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्ग - वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षकांचे पदोन्नतीचे आदेश

२६-०४-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील उच्चश्रेणी लघुलेखक यांना स्वीय सहायक पदावर पदोन्नती आदेश.

२५-एप्रिल-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील निम्नश्रेणी लघुलेखक यांना उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नती आदेश.

२५-एप्रिल-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील लघुलेखक संवर्गाचे बदली आदेश-२०२३.

२५-एप्रिल-२०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील लघुलेखक संवर्गाचे बदली आदेश-२०२३

२५-एप्रिल-२०२३

अपर पोलीस महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२५-एप्रिल-२०२३

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२५-एप्रिल-२०२३

विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२५-एप्रिल-२०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांना कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नती आदेश

२४-एप्रिल -२०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक यांचे बदली आदेश २०२३

२४-एप्रिल-२०२३

पोलीस महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३

विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३

राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली/पदस्थापनेबाबत.

२४-एप्रिल-२०२३

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ कार्यालय अधिक्षक पदावरून पोलीस महासंचालक यांचे उप सहायक पदी पदोन्नतीचे आदेश.

११-एप्रिल-२०२३

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक ते वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नतीचे आदेश.

१० एप्रिल २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक ते वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक पदी पदोन्नतीचे आदेश.

१०-०३-२०२३

पोलीस महासंचालकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील निम्नश्रेणी लघुलेखक यांना उच्चश्रेणी लघुलेखक पदी पदोन्नती.

०९-मार्च-२०२३

पोलीस महासंचालकांच्या शहर लिपिक संवर्गातील उच्चश्रेणी लघुलेखक यांना स्वीय सहायक पदी पदोन्नती.

०९-मार्च-२०२३

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांची बदलीने / पदस्थापना.

२८-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

२८-फेब्रुवारी-२०२३

भापोसे अधिकारांच्या पदोन्नतीने पदस्थापना.

०७-फेब्रुवारी-२०२३

" पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग (पूर्वीचे पोलीस अधिक्षक / पोलीस उप आयुक्त, बिनतारी संदेश अभियांत्रिकी )" या संवर्गातील पदावर पदोन्नातीने पदस्थापना.

०३ फेब्रुवारी 2023

जिल्हा लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक यांना प्रशासकीय अधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश

१९ - जानेवारी - २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक यांना वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक / प्रशासकीय अधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश

१९ - जानेवारी - २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील उच्च श्रेणी लघुलेखक यांना स्वीय सहायक पदावर पदोन्नती आदेश

१९ - जानेवारी - २०२३

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

०४-जानेवारी-२०२३

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक यांचे पदोन्नतीचे आदेश.

३०-डिसेंबर-२०२२

पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( नि :शस्त्र ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२१-डिसेंबर-२०२२

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

१९-डिसेंबर-२०२२

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांची बदली / पदस्थापना.

१७ डिसेंबर २०२२

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांची बदली.

१७ डिसेंबर २०२२

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांची बदली / पदस्थापना.

१७ डिसेंबर २०२२

निशस्र पोलीस निरीक्षक यांचे बदली आदेश

१५-डिसेंबर-२०२२

भा.पो.से अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१४ डिसेंबर २०२२

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांची बदली / पदस्थापना.

१४ डिसेंबर २०२२

भा.पो.से. अधिकाऱ्यांच्या बदलीने / पदोन्नतीने पदस्थापना.

१४ डिसेंबर २०२२

निशस्त्र पोलीस निरीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -२०२२

०९-डिसेंबर-२०२२

निशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -२०२२

०९-डिसेंबर-२०२२

निशस्त्र सहा. पोलीस निरीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या -२०२२

०९-डिसेंबर-२०२२

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक यांचे पदोन्नतीचे आदेश.

०८-१२-२०२२

पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या भापोसे/ रापोसे या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

३०-नोव्हेंबर-२०२२

पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या भापोसे/ रापोसे या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

३०-नोव्हेंबर-२०२२

पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या भापोसे/ रापोसे या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

३०-नोव्हेंबर-२०२२

पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या भापोसे/ रापोसे या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

३०-नोव्हेंबर-२०२२

पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या भापोसे/ रापोसे या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

३०-नोव्हेंबर-२०२२

"पोलीस अधीक्षक" दर्जाच्या भापोसे / रापोसे या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

१५-नोव्हेंबर-२०२२

पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या भा.पो.से./रा.पो.से. या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

०८ नोव्हेंबर २०२२

पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

०३/११/२०२२