अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सर्वसाधारण बदली / बढती

पोलीस निरीक्षक, मोटार परिवहन ते पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

३०-जून-२०२२

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे बदलीबाबत.

३०-जून-२०२२

भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांची बदली

०८ जून २०२२

पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांची बदली

०८ जून २०२२

"निवडसूची २०२२" अनुसार " पोलीस उप महानिरीक्षक" दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

०८ जून २०२२

"निवडसूची २०२२" अनुसार " पोलीस उप महानिरीक्षक" दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

०८ जून २०२२

विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२०-एप्रिल-2022

विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांच्या बदलीने पदस्थापना.

२०-एप्रिल-2022

विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांच्या बदलीने पदस्थापना.

२०-एप्रिल-2022

विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

२०-एप्रिल-2022

विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापना.

२०-एप्रिल-2022

पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२०-एप्रिल-2022

पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या भापोसे अधिकाऱ्यांच्या बदली बाबत.

२०-एप्रिल-2022

पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या भापोसे अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत.

२०-एप्रिल-2022