अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

सर्वसाधारण बदली / बढती

पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी संदेश (वाहतूक) ते पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश (वाहतूक) पदोन्नती .

१८ - सप्टेंबर- २०२३

भा.पो.से.अधिकारी यांची बदली

०८/०९/२०२३

विभागीय अर्हता परीक्षा -2013 मध्ये उत्तीर्ण असलेल्या पोलीस अंमलदारांना स्थानापन्न 25 टक्के कोटयातुन 4 पोलीस अंमलदार यांना पोलीस उपनिरीक्षक पदी पदोन्नती आदेश

०१ - सप्‍टेंबर- २०२३

भा.पो.से. अधिकारी यांची बदली

३१ ऑगस्ट २०२३

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपिक पदी पदोन्नती आदेश

३० - ऑगस्ट- २०२३

पोलीस महासंचालक यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ते वरिष्ठ श्रेणी लिपिक पदी पदोन्नती आदेश

३० - ऑगस्ट - २०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२९-ऑगस्ट-२०२३

पोलीस उप निरीक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) यांना पोलीस निरीक्षक बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) या पदावर पदोन्नती.

२१ ऑगस्ट २०२३

रा.पो.से. अधिकाऱ्यांची बदली / पदस्थापना.

१८ ऑगस्ट २०२३

सशस्त्र पोलीस अधीक्षक / समादेशक, रा.रा.पो.बल संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदली / पदस्थापना.

१८ ऑगस्ट २०२३

पोलीस उप आयुक्त / पोलीस अधीक्षक (तांत्रिक), मोटार परिवहन अधिकाऱ्यांची बदलीने पद्स्थापनेबाबत

१७-ऑगस्ट-२०२३

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक पदावर पदोन्नती पदस्थापना

०१-ऑगस्ट-२०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान “(पूर्वीचे पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी (अभियांत्रिकी)” ) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

०१ - ऑगस्ट- २०२३

राखीव पोलीस उप निरीक्षक ते राखीव पोलीस निरीक्षक पदोन्नती आदेश

२८ - जुलै- २०२३

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

१८/०७/२०२३

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत.

१८/०७/२०२३

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

१८/०७/२०२३

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

१८/०७/२०२३

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र ) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

१८/०७/२०२३

पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) पदोन्नती – निवडसूची २०२२-२०२३

१८/०७/२०२३

सशस्त्र पोलिस अधीक्षक / समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

०७/०७/२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) यांची प्रशासकीय बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतुक) यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतुक) यांची विनंती बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतुक) यांची प्रशासकीय बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक, बिनतारी संदेश (भांडार) यांची विनंती बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक, बिनतारी संदेश (विजतंत्री) यांची प्रशासकीय बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक (सेकंड क्लास मास्टर) यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

राखीव पोलीस उपनिरिक्षक यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

राखीव पोलीस उपनिरिक्षक यांची विनंती बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस उपनिरिक्षक (श्वान अध्यापक) यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

निशस्त्र पोलीस उपनिरिक्षक यांची कालावधी पूर्ण बदली 2023

३०-जून-२०२३

कालावधी पूर्ण न झालेल्या निशस्त्र पोलीस उपनिरिक्षक यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस निरिक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) यांची प्रशासकीय बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस निरिक्षक, बिनतारी संदेश (अभियांत्रिकी) यांची विनंती बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस निरिक्षक, बिनतारी संदेश (वाहतुक) यांची प्रशासकीय बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस निरीक्षक (मोटार परिवहन विभाग) यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

पोलीस निरीक्षक (मोटार परिवहन विभाग) यांची विनंती बदली 2023

३०-जून-२०२३

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची बदली 2023

३०-जून-२०२३

राखीव पोलीस निरीक्षक यांची विनंती बदली 2023

३०-जून-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांना कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नती – २०२३

२८ - जून - २०२३

विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या निशःस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची बदली २०२३

२३ जून २०२३

विहित कालावधी पूर्ण न झालेल्या निशःस्त्र सहायक पोलीस निरीक्षकांची बदली २०२३

२३ जून २०२३

कालावधी पूर्ण न झालेल्या नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची बदली २०२३ चे शुद्धीपत्रक

२० जून २०२३

विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या नि:शस्त्र पोलीस निरीक्षकांची बदली २०२३ चे शुद्धिपत्रक

२० जून २०२३

सहायक पोलीस आयुक्त / पोलीस उप अधीक्षक (नि:शस्त्र ) यांच्या सर्वसाधारण बदल्या २०२३ चे आदेश.

२०-जून-२०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान (पूर्वीचे) पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस बिनतारी (वाहतूक) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२०-जून-२०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील कनिष्ठ श्रेणी लिपिक पदोन्नती २०२३

१९ - जून - २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ते वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांचे पदोन्नतीचे आदेश.

१६ जून २०२३.

विहित कालावधी पूर्ण न झालेल्या निशःस्त्र पोलीस निरीक्षकांची बदली २०२३

१६-०६-२०२३

विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या निशःस्त्र पोलीस निरीक्षकांची बदली २०२३

१६-०६-२०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निशस्त्र) सर्वसाधारण बदली २०२३.

१२- जून -२०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निशस्त्र) सर्वसाधारण बदली २०२३.

३०- मे -२०२३

सर्वसाधारण बदल्या २०२३- वरिष्ठ श्रेणी लिपिक

२९ मे २०२३

सर्व साधारण बदल्या २०२३- प्रमुख लिपिक

२९ मे २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ते प्रमुख लिपिक पदी पदोन्नती

२९ मे २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त ( निशस्त्र) सर्वसाधारण बदली २०२३.

२६ मे २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक यांना प्रमुख लिपिक पदावर पदोन्नती आदेश २०२३.

२६ मे २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांचे बदली आदेश २०२३.

२६ मे २०२३

मुफसल लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणी लिपिक यांचे बदली आदेश २०२३.

२६ मे २०२३

पोलीस महासंचालकाच्या शहर लिपिक संवर्गातील वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय अधीक्षक यांच्या सर्वसाधारण बदल्या - २०२३

२६ मे २०२३

पोलीस महासंचालकाच्या शहर लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक ते कार्यालय अधीक्षक पदी पदोन्नतीचे आदेश.

२६ मे २०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांचे बदली आदेश २०२३.

२५ मे २०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२५-मे-२०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२५-मे-२०२३

भापोसे / रापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली / पदस्थापनेबाबत.

२५-मे-२०२३

पोलीस निरीक्षक ते पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) पदोन्नती – निवडसूची २०२१-२०२२

२३ - मे - २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस दळणवळण व माहिती तंत्रज्ञान विभाग (पूर्वीचे “पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, बिनतारी (अभियांत्रिकी)” ) या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

सशस्त्र पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

“पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग” या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) या संवर्गातील अधिकारी यांची बदलीने पदस्थापनेबाबत

२३ - मे - २०२३

स्थानापन्न पोलीस उपनिरीक्षक पदी पदोन्नती -२०२३ (अर्हता -२०१३).

२३-मे-२०२३

पो.म.सं. यांच्या शहर लिपिक संवर्गातील स्वीय सहायक / उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्न श्रेणी लघुलेखक यांचे सर्व साधारण बदली आदेश – २०२३

१७ - मे - २०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रमुख लिपिक यांना कार्यालय अधीक्षक पदावर पदोन्नती आदेश

१६-मे-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील कार्यालय अधीक्षक यांचे सर्वसाधारण व विनंती बदली आदेश २०२३

१६-मे-२०२३

जिल्हा लिपिक संवर्गातील प्रशासकीय अधिकारी यांचे सर्वसाधारण व विनंती बदली आदेश २०२३

१६-मे-२०२३

भापोसे अधिकाऱ्याच्या बदली/पदस्थापनेबाबत.

०८-मे-२०२३

पोलीस महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२८ एप्रिल २०२३

अपर पोलीस महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२५-एप्रिल-२०२३

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना

२५-एप्रिल-२०२३

विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२५-एप्रिल-२०२३

पोलीस महासंचालक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३

विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने/बदलीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३

पोलीस उप महानिरीक्षक श्रेणीतील पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३

राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना.

२४-एप्रिल-२०२३