अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

प्रतिनियुक्ती

विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड प्रक्रिया २०२२ सुधारित निवड यादी ( रिक्त पदावर पात्र ठरलेल्या अंमलदारांची यादी ) (रारापोबल )

16-जून-२०२३

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैद्राबाद येथे पोलीस उप अधीक्षक या पदावर प्रतिनियुक्तीबाबत.

२ जून 2023

राष्ट्रीय अन्वेषण विभाग येथे पोलीस उप अधीक्षक या पदावर प्रतीनियुक्तीबाबत

२६ मे २०२३

विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया - 2022 ची गुणवत्ता यादी.(रारापोबल )

०८-मे -२०२३

विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड प्रक्रिया 2022 च्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांच्या (अंमलदारांच्या ) विसुवि प्रतिनियुक्तीबाबत. ( रिक्त पदावर पात्र ठरलेल्या अंमलदारांची यादी ) (रारापोबल )

०८-मे-२०२३

विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक.

२४ एप्रिल २०२३

विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक.

१९ -एप्रिल-२०२३

हज येथील प्रतिनियुक्तीबाबत

२९-मार्च-२०२३

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी हैद्राबाद येथे पोलीस उप अधीक्षक आणि पशु वैद्यकीय अधिकारी या पदी प्रतीनियुक्तीबाबत

२४ फेब्रुवारी २०२३

विशेष सुरक्षा विभाग प्रतिनियुक्ती निवड प्रक्रिया 2022 च्या गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांच्या (अंमलदारांच्या ) विसुवि प्रतिनियुक्तीबाबत. ( रिक्त पदावर पात्र ठरलेल्या अंमलदारांची यादी )

९ फेब्रुवारी २०२३

Merit List for Spl. Protection Unit selection process - 2022

२५ जानेवारी २०२३