अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

डाऊनलोड अर्ज

लाऊडस्पीकर वापरासाठी अर्ज (मराठी)

लाऊडस्पीकर वापरासाठी अर्ज (इंग्रजी)

क) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम-१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज

रचनेची तात्पुरता उभारणी करावयाचा फॉर्म

ब) महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम-१९६६ अंतर्गत सिनेमा परवान्यासाठी अर्ज

पोलिस मंजुरी प्रमाणपत्र अर्ज(पीसीसी)

अ)महाराष्ट्र चित्रपटगृहे(विनियमन)नियम-१९६६ अंतर्गत लँड क्लीयरन्स/सिनेमा कन्स्ट्रक्शन एनओसीसाठी अर्ज

भारत / महाराष्ट्रात शस्त्रे बाळगण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज (इंग्रजी)

महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम -१९६६ मधील तरतुदींनुसार सिनेमा परवान्यांची प्रक्रिया

भारत / महाराष्ट्रात शस्त्रे बाळगण्याच्या परवान्यासाठी अर्ज (मराठी)

पुन्हा नोंदणीसाठी अर्ज

टीजेपी - तात्पुरती प्रवास परवानगी

नूतनीकरण फॉर्म - शस्त्रे परवाना नूतनीकरणासाठी

फॉर्म अ - शस्त्र परवाना (मराठी)

फॉर्म अ - शस्त्रे परवाना (इंग्रजी)