अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामधील विधी निदेशकांची पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महत्त्वाचे नंबर

महाराष्ट्र पोलीस घटक कार्यालयांचे संपर्क क्रमांक.

पोलीस नियंत्रण कक्षाचे दूरध्वनी क्रमांक व व्हाटसअँप क्रमांक

पोलीस आयुक्त, कार्यालयांचे ई-मेल आयडी

अन्य पोलीस घटक कार्यालयांचे ई-मेल आयडी

पोलीस अधीक्षक कार्यालयांचे ई-मेल आयडी

विशेष पोलीस महानिरीक्षकांचे ई-मेल आयडी

पोलीस महासंचालक, कार्यालयाचे ई-मेल आयडी