अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा.रा.ब.-५ ) काटोल, नागपूर - पोलीस भरती २०२१- शुद्धिपत्रक. पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा.रा.ब.-५ ) काटोल, नागपूर - पोलीस भरती २०२१- शुद्धिपत्रक. पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

नागरी हक्क संरक्षण

अनु. जाती / अनु जमाती कायदा १९८९ नाहका १९५५ मासिक सांख्यिकी माहिती

२१ एप्रिल २०२३

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायदा 1989 सुधारणा २०१५

०५ जानेवारी २०२२.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक ) कायदा 1989 कार्यप्रणाली

15 एप्रिल २०२१

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५

१५ एप्रिल २०२१

मानवी मैला वाहक प्रतिबंधक कायदा,२०१३

१५ एप्रिल २०२१

सामाजिक बहिष्कार ( प्रतिबंध आणि निवारण ) कायदा, 2016

१५ एप्रिल २०२१

अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६

१५ एप्रिल २०२१

रोजगाराचा बंदी मॅन्युअल स्केव्हेंजर्स आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा

०५/०२/२०२०

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–IV)

27/08/2019

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–III)

26/04/2019

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–II)

01/09/2018

अनुसूचित जाती /जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदयाशी संबंधित शासन निर्णय व परिपत्रके (भाग–I)

1/09/2018