अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

माहितीचा अधिकार

  • माहितीचा अधिकार
  • वार्षिक प्रशासन अहवाल

माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ च्या कलम ४ (१) (ख) नुसार प्रसिद्ध करावयाच्या १७ बाबी.

१२-मे -२०२१

माहितीचा अधिकार अधिनियम , २००५ चे कलम ४(१) (ब) (पाच )

०४-जून-२०१९

माहितीचा अधिकार अधिनियम – २००५ कलम ४ (१) (क)

२१- फेब्रुवारी-२०१८

INFORMATION OF AUTHORITIES UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT - 2005.

No records to show