अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पोलीस भरती

पोलीस प्रशिक्षण केंद्राकरिता विधी निदेशक यांचा निकाल.

२३-जून-2022

कारागृह शिपाई भरती - २०१९ कारागृह शिपाई अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी.

०६-जून-२०२२

कारागृह शिपाई भरती - २०१९ अंतिम गुणवत्ता यादी (लेखी व शारिरीक चाचणीचे गुण).

०६-जून-२०२२

नागपूर शहर – चालक पोलीस शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवड यादी.

०३-जून-२०२२

नागपूर शहर – चालक पोलीस शिपाई भरती २०१९ अंतिम प्रतीक्षा यादी.

०३-जून-२०२२

नागपूर शहर – चालक पोलीस शिपाई भरती २०१९ उमेदवारांसाठी सूचना

०३-जून-२०२२

सिंधुदुर्ग जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती -२०१९ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी.

०१ जून २०२२

सिंधुदुर्ग जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती सन 2019

२८ मे २०२२

विधी सल्लागार पद भरती - २०२२

२७-मे-२०२२

विधी अधिकारी गट-अ भरती - २०२२

२७-मे-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 13 विसोरा, ता.वडसा-देसाईगंज जिल्हा गडचिरोली सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2019-20 जाहिरात

20 मे २०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 13 गडचिरोली सशस्त्र पोलीस शिपाई आवेदन अर्ज नमुना

२० मे २०२२

गडचिरोली जिल्हा पोलीस शिपाई भरती सन - २०२२

१८ मे २०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ उमेदवारांकरीता सूचना

१७ मे २०२२

औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती-2019 ची पुर्न:सुधारीत तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी

१७ मे २०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 अंतिम निवड यादी.

१२ मे २०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 अंतिम प्रतिक्षा यादी.

१२ मे २०२२

पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ तात्पुरती निवड सूची

१२-मे-२०२२

पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ तात्पुरती प्रतीक्षा सूची

१२-मे-२०२२

पोलीस शिपाई चालक भरती -२०१९ उमेदवारांकरीता सूचना

१२-मे-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा .रा. ब. ५) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

10 मे 2022

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 सुधारित तात्पुरती निवड यादी.

०९-मे-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.4 नागपुर पोलीस शिपाई भरती-2019 सुधारित तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

०९-मे-२०२२

कारागृह शिपाई भरती-२०१९ ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी Mahapolice वेबसाईट प्रसिध्द करणे.

०४ एप्रिल २०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.४ नागपुर पोलीस शिपाई भरती-२०१९ तात्पुरती निवड यादी.

२८-मार्च-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र.४ नागपुर पोलीस शिपाई भरती-२०१९ तात्पुरती प्रतिक्षा यादी.

२८-मार्च-२०२२

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवडसूची.

२४-मार्च-२०२२

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ प्रतीक्षासूची.

२४-मार्च-२०२२

नागपूर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ उम्मेदवारां करीता सूचना.

२४-मार्च-२०२२

शुद्धिपत्रक पोलीस भरती २०१९ मधील उमेदवारांची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी - पिंपरी चिंचवड

११-०३-२०२२

नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ उमेदवार करीता सुचना

९ मार्च २०२२

नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ - तात्पुर्ती निवडसूची

९ मार्च २०२२

नागपुर शहर पोलीस शिपाई भरती २०१९ प्रतिक्षा यादी

९ मार्च २०२२

पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय पोलीस भरती २०१९ -तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी

२८ फेब्रुवारी २०२२

रायगड जिल्हा पोलीस भरती - २०१९ अंतिम ( FINAL ) निवड यादी.

०४-फेब्रुवारी-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बलातील अंमलदार यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक परीक्षा

०४-फेब्रुवारी-२०२२

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०१९ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी.

१-फेब्रुवारी-२०२२

मुंबई पोलीस भरती 2019 तात्पुरत्या निवडलेल्या उमेदवाराची वैद्यकीय चाचणी.

२८-०१-२०२२

औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती- २०१९ ची सुधारीत तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी.

२७-जानेवारी-२०२२

शुद्धीपत्रक - पोलीस आयुक्त औरंगाबाद विधी अधिकारी- गट अ , गट ब आणि विधी अधिकारी यांची रिक्त पदे पूर्णतः कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत.

२४-०१-२०२२

कारागृह शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवडसूची व अंतिम प्रतीक्षासूची

२४-जानेवारी-२०२२

कारागृह पोलीस भरती - २०१९ अंतिम निवडसूची व अंतिम प्रतिक्षासूची.

२१ जानेवारी २०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती 2019- मूळ कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक

१८-०१-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी

१८-०१-२०२२

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई भरती-2019 ची तात्पुरती गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड/प्रतिक्षा यादी

१७-०१-२०२२

पोलीस आयुक्त औरंगाबाद विधी अधिकारी- गट अ , गट ब आणि विधी अधिकारी यांची रिक्त पदे पूर्णतः कंत्राटी पद्धतीने भरणेबाबत

१७-०१-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १८ (भा .रा. ब. ५) उदेगाव अकोला सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ ची तात्पुरती(Provisional) निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

०६-जानेवारी-२०२२

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र १९ कुसडगाव सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०१९ सुधारित तात्पुरती निवड यादी व सुधारित तात्पुरती प्रतीक्षा यादी

०६-जानेवारी-२०२२

कारागृह शिपाई भरती - २०१९ उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांनुसार तात्पुरती निवडसूची व तात्पुरती प्रतीक्षासूची.

०६-जानेवारी-२०२२

मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम निवडसूची (एकूण पदे -1076) दिनांक - ०५-०१-२०२२

०५-०१-२०२२

मुंबई पोलीस शिपाई भरती -2019 , अंतरिम प्रतीक्षा यादी (एकूण पदे -406) दिनांक ०५-०१-२०२२

०५-०१-२०२२

पोलीस भरती २०१९ बाबत - सुचना - उमेवारांना त्यांचा ई मेल आयडी मध्ये सुधारणा, पासवर्ड व विकल्प निवडण्याची मुदत दिनांक २२/०८/२०२१, २४:०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.

11-Aug-2021

पोलीस भरती - २०१९

०५-०८-२०२१