अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

गडचिरोली जिल्हयातील पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना. पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची पोलीस शिपाई चालक भरती - 2021 लेखी परिक्षेबाबत सुचना पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

गडचिरोली जिल्हयातील पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना. पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची पोलीस शिपाई चालक भरती - 2021 लेखी परिक्षेबाबत सुचना पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पोलीस भरती

वर्धा जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२३ मार्च २०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई 2021 ची लेखी परीक्षेसाठी प्रवर्गनिहाय निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतीम यादी

२३-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उमेदवार यांची यादी.

२१ मार्च २०२३

वर्धा जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२० मार्च २०२३

नागपूर शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२० मार्च २०२३

अकोला जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२० मार्च २०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

२० मार्च २०२३

ठाणे ग्रामीण - पोलीस शिपाई भरती २०२१- लेखी परीक्षाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

२०-मार्च-२०२३

लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस शिपाई 2021 ची लेखी परीक्षेसाठी प्रवर्गनिहाय निवड झालेल्या उमेदवारांची तात्पुरती यादी

१८- मार्च -२०२३

लोहमार्ग नागपूर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 - लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी

१७मार्च २०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती - 2021 लेखी परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

१६ मार्च २०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी.

१६ मार्च २०२३

पोलीस शिपाई भरती 2021 - लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी

१५ मार्च २०२३

भारत राखीव बटालियन -3, कोल्हापूर सशस्र पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

१४- मार्च -२०२३

रारापो बल गट क्र १ पुणे सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

११ मार्च २०२३

अमरावती ग्रामीण जिल्हा पोलीस शिपाई - उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना / शुद्धीपत्रक.

११ मार्च २०२३

पोलीस अधीक्षक भंडारा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उमेदवार यांची यादी.

०९-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक पालघर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०८-मार्च-२०२३

पोलीस आयुक्त औरंगाबाद शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०७-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक वर्धा चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस आयुक्त सोलापूर शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च -२०२३

पोलीस आयुक्त अमरावती शहर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस आयुक्त मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ च्या लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक लोहमार्ग नागपूर चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ च्या लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

पोलीस अमरावती ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०६-मार्च-२०२३

मीरा भाईंदर- वसई विरार चालक पोलीस शिपाई भरती २०२१ - लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवार यांची यादी.

०३ मार्च २०२३

नागपूर शहर - पोलीस शिपाई चालक पदाचे लेखी परीक्षेसाठी पत्र ठरलेल्या उमेदवारांची सूची.

०१-मार्च-२०२३

पोलीस शिपाई तसेच चालक पोलीस शिपाई भरती 2021 लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांबाबत

24 फेब्रुवारी २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ नागपूर सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची निवड यादी.

२३ फेब्रुवारी २०२३

पोलीस शिपाई चालक भरती-२०२१ कौशल्या चाचणीमध्ये पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी.

२१-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी.

२१-फेब्रुवारी-२०२३

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ वाहन चालविणेची कौशल्य चाचणी परीक्षा वेळापत्रक.

१७-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8 मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

१७-फेब्रुवारी-२०२३

चंद्रपूर जिल्हा पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षा करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

१६-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ४ नागपूर यांचे आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता १:१० प्रमाणे पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

१६-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8 मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

१६- फेब्रुवारी -२०२३

चंद्रपूर जिल्हा चालक पोलीस शिपाई भरती - २०२१ लेखी परीक्षा करीता पात्र उमेदवारांची यादी

१५ फेब्रुवारी २०२३

कोल्हापूर जिल्हा पोलीस भरती-२०२१ लेखी चाचणीसाठी १:१० प्रमाणे पात्र उमेदवारांची यादी

१४ फेब्रुवारी २०२३

पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग औरंगाबाद पोलीस भरती 2021 मैदानी चाचणीत उमेदवारांना मिळालेले गुण

१४ फेब्रुवारी २०२३

कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती गुणवत्ता यादी तसेच कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांचे वेळापत्रक.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ - लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या अंतिम सुधारित सुचीबाबत.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस अधीक्षक अमरावती ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - लेखी चाचणीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

१३ - फेब्रुवारी- २०२३

पोलीस अधीक्षक अकोला पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२१ कौशल्य चाचणी करिता १ :१० प्रमाणे निवड यादी.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र 8 मुंबई सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

१३-फेब्रुवारी-२०२३

ठाणे ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई भारती - २०२१ वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक.

११ -फेब्रुवारी- २०२३

वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.

१०-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 4 नागपूर यांचे आस्थापनेवरील सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ मैदानी चाचणी गुणपत्रक

०९- फेब्रुवारी-२०२३

पालघर जिल्हा पोलीस भरती 2021 मध्ये लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

०७-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ८, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ मैदानी चाचणी गुणपत्रक

०७-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतीम निवडसुची

०६-फेब्रुवारी-२०२३

अकोला पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 शारीरिक चाचणी सर्वसाधारण गुणांची यादी यादी

०४/०२/२०२३

रायगड जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी ची निवडसूची

४- फेब्रुवारी-२०२३

भारत राखीव बटालियन -3, कोल्हापूर , सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 मैदानी चाचणी प्राप्त गुणांची यादी

३-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

२ फेब्रुवारी २०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

१ फेब्रुवारी २०२३

भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021. लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतीम निवडसुची

१ फेब्रुवारी २०२३

भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, बिरसी कॅम्प, गोंदिया, पोलीस भरती-2021 लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांना करीता सुचना.

१ फेब्रुवारी २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ गुण यादी

३० जानेवारी २०२३

सोलापूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

३० जानेवारी २०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2021- लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

२७-जानेवारी-२०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 -वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या व लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

२७-जानेवारी-२०२३

पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची

२२-जानेवारी-२०२३

औरंगाबाद शहर - चालक पोलीस शिपाई भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

२१ जानेवारी २०२३

पोलीस भरती-2021, भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, गोंदिया मैदानी चाचणी गुणपत्रक व सुचनापत्र दिनांक 12/01/2023 ते 18/01/2023

१९ जानेवारी २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१- राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.६, धुळे - उमेदवारांसाठी सूचना आणि लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यांची यादी.

१८ जानेवारी २०२३

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - उमेदवारांसाठी सूचना आणि शारीरिक चाचणी तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

१७ जानेवारी २०२३

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

१७ जानेवारी २०२३

भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021 - लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सुची.

११ जानेवारी २०२३

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी ची निवडसूची .

१० जानेवारी २०२३

अमरावती शहर पोलिस शीपाई चालक भरती 2021 मध्ये वाहन चालवीन्याची कौशल्य चाचनी करीता पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.

६ जानेवारी २०२३