अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

गडचिरोली जिल्हयातील पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना. पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

गडचिरोली जिल्हयातील पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांकरीता सूचना. पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची पोलीस भरती २०२१ – ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरण्यासाठी लिंक पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पोलीस भरती

पालघर जिल्हा पोलीस भरती 2021 मध्ये लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

०७-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ८, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ मैदानी चाचणी गुणपत्रक

०७-फेब्रुवारी-२०२३

पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतीम निवडसुची

०६-फेब्रुवारी-२०२३

अकोला पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 शारीरिक चाचणी सर्वसाधारण गुणांची यादी यादी

०४/०२/२०२३

रायगड जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी ची निवडसूची

४- फेब्रुवारी-२०२३

भारत राखीव बटालियन -3, कोल्हापूर , सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती 2021 मैदानी चाचणी प्राप्त गुणांची यादी

३-फेब्रुवारी-२०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

२ फेब्रुवारी २०२३

ठाणे ग्रामीण पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

१ फेब्रुवारी २०२३

भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021. लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची अंतीम निवडसुची

१ फेब्रुवारी २०२३

भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, बिरसी कॅम्प, गोंदिया, पोलीस भरती-2021 लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांना करीता सुचना.

१ फेब्रुवारी २०२३

राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र ७ दौंड सशस्र पोलीस शिपाई भरती २०२१ गुण यादी

३० जानेवारी २०२३

सोलापूर शहर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

३० जानेवारी २०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2021- लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी.

२७-जानेवारी-२०२३

अमरावती शहर पोलीस शिपाई चालक भरती 2021 -वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या व लेखी परीक्षेकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी

२७-जानेवारी-२०२३

पोलीस भरती २०२१ - भा.रा. ब. २, रा. रा. पो. बल गट क्र. १५, बिरसी कॅम्प गोंदिया - लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची निवड सूची

२२-जानेवारी-२०२३

औरंगाबाद शहर - चालक पोलीस शिपाई भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

२१ जानेवारी २०२३

पोलीस भरती-2021, भाराब-2, रारापोबल गट क्र 15, गोंदिया मैदानी चाचणी गुणपत्रक व सुचनापत्र दिनांक 12/01/2023 ते 18/01/2023

१९ जानेवारी २०२३

सशस्त्र पोलीस शिपाई भरती २०२१- राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.६, धुळे - उमेदवारांसाठी सूचना आणि लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यांची यादी.

१८ जानेवारी २०२३

औरंगाबाद शहर पोलीस शिपाई चालक भरती २०२१ - उमेदवारांसाठी सूचना आणि शारीरिक चाचणी तात्पुरती गुणवत्ता यादी.

१७ जानेवारी २०२३

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक

१७ जानेवारी २०२३

भंडारा पोलीस शिपाई भरती 2021 - लेखी चाचणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची सुची.

११ जानेवारी २०२३

भंडारा जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती 2021: : वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी ची निवडसूची .

१० जानेवारी २०२३

अमरावती शहर पोलिस शीपाई चालक भरती 2021 मध्ये वाहन चालवीन्याची कौशल्य चाचनी करीता पात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी.

६ जानेवारी २०२३