अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

प्रशिक्षण आणि सेमिनार

माहे जानेवारी, 2022 पासून सुरू होणाऱ्या 62 व्या राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमासाठी नामनिर्देशन मागविण्याबाबत.

११-नोव्हेंबर-२०२१

राष्ट्रीय स्तरावरील सेवा प्रशिक्षण (एकलव्य प्रशिक्षण)

०३/०४/२०२०

आगामी प्रशिक्षण