अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पुरस्कार आणि सन्मान

विशेष सेवा पदक मुदतवाढ

२४ नोव्‍हेंबर २०२३

विशेष सेवा पदक परिपत्रक.

०९-नोव्‍हेंबर-२०२३

पोलीस पदके १५ ऑगस्ट 2023

१४-ऑगस्ट-२०२३

फोर्स वन विशेष सेवा पदक – २०२२

२० - जुलै- २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२

२६-एप्रिल-२०२३

जीवन रक्षा पदक - २०२२

०३/०२/२०२३

आतंरीक सुरक्षा सेवा पदक.

२५ जानेवारी २०२३

पोलीस पदक २६ जानेवारी २०२३

२५ जानेवारी २०२३

पोलीस पदक धारकांना केंद्र शासनाचे संगणीकृत ओळखपत्र देण्याची योजना.

०३-जानेवारी-२०२३

विशेष सेवा पदक.

०८-डिसेंबर-२०२२

फोर्स वन विशेष सेवा पदक - २०२१

०७-सप्टेंबर-२०२२

आदर्श प्रशिक्षक पुरस्कार २०२१-२२

०५-०९-२०२२

पोलीस पदके - १५ ऑगस्ट २०२२

१४ ऑगस्ट २०२२

जीवन रक्षा पदक - २०२२.

०६-मे-२०२२

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२1 आदेश

३० - एप्रिल - २०२२

पोलीस पदक २६ जानेवारी, २०२२

२५-०१-२०२२

पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नानवीज-दौंड ने पटकविले उत्कृष्ठ प्रशिक्षण केंद्राचे राष्ट्रीय पातळीवरील रौप्य पदक.

१७-११-२०२१

सन २०२२ च्या प्रजासत्ताक दिन २०२२ रोजी घोषित करावयाच्या अशोक चक्र पदक या मालिकेतील पदकाकरिता शिफारस करण्याबाबत

१२ - ऑक्टोबर २०२०

“केंद्रीय गृह मंत्र्यांचे विशेष ऑपरेशन पदक” पुरस्कार - २०२१

३१ ऑक्टोबर २०२१

सर्वोत्कृष्ट पोलीस घटक निवड.

०७-ऑक्टोबर-२०२१

राष्ट्रपती पोलीस पदक / पोलीस पदक परिपत्रक - २६/०१/२०२२

25-Sep-2021

शुद्धिपत्रक (सर्वोत्कृष्ट पोलीस घटक निवड).

१६ सप्टेंबर २०२१.

सर्वोत्कृष्ट पोलीस घटक निवड.

१४ सप्टेंबर २०२१

आदर्श प्रशिक्षक पुरस्कार २०२०-२१

०५-सप्टेंबर-२०२१

असाधारण आसुचना कुशलता पदक – २०२१

२३/०८/२०२१

पोलीस पदक १५ ऑगस्ट, २०२१.

१४-ऑगस्ट-२०२१

"तपासातील गुणवत्तेकरिता केंद्रीय गृहमंत्री पदक", 2021

१२-ऑगस्ट-२०२१

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२०

३०-एप्रिल-२०२१

उत्तम जीवन रक्षा पदक व जीवन रक्षा पदक - २०२०.

२८-जानेवारी-२०२१

दिनांक २६/०१/२०२१ च्या प्रजासत्ताकदिनी पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांना पुरस्कृत करण्यात आलेल्या मा. राष्ट्रपती यांचे पोलीस शोर्य पदक/राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

२५-जानेवारी-२०२१

विशेष सेवा पदक – २०२०.

३१-डिसेंबर-२०२०

दिनांक १५/०८/२०२० च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०२०

दिनांक २६/०१/२०२० च्या प्रजासत्ताकदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

२५-जानेवारी-२०२०

विशेष सेवा पदक - २०१९

२७-नोव्हेंबर-२०१९

दिनांक १५/०८/२०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०१९

WEARING OF VARIOUS MEDAL ON UNIFORMS.