अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

पुरस्कार आणि सन्मान

उत्तम जीवन रक्षा पदक व जीवन रक्षा पदक - २०२०.

२८-जानेवारी-२०२१

दिनांक २६/०१/२०२१ च्या प्रजासत्ताकदिनी पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांना पुरस्कृत करण्यात आलेल्या मा. राष्ट्रपती यांचे पोलीस शोर्य पदक/राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

२५-जानेवारी-२०२१

विशेष सेवा पदक – २०२०.

३१-डिसेंबर-२०२०

दिनांक १५/०८/२०२० च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०२०

आंतरीक सुरक्षा सेवा पदक - २०१९.

१०-जून-२०२०

सन्मानचिन्ह व पदके - २०१९ .

३०-एप्रिल-२०२०

दिनांक २६/०१/२०२० च्या प्रजासत्ताकदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

२५-जानेवारी-२०२०

विशेष सेवा पदक - २०१९

२७-नोव्हेंबर-२०१९

दिनांक १५/०८/२०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०१९

WEARING OF VARIOUS MEDAL ON UNIFORMS.

PRESIDENT POLICE MEDAL / POLICE MEDAL 26-01-2016.

PRESIDENT POLICE MEDAL / POLICE MEDAL 15-08-2016.

D.G's INSIGNIA-2016.

POLICE MEDAL JAN, 2017.

MEDALS PPM / PM CIRCULAR-14/02/2017.

D.G's INSIGNIA 2016

POLICE MEDAL AUG, - 2017

CIRCULAR OF PRESIDENT POLICE MEDAL/POLICE MEDAL-26 JAN 2018 (16/09/2017)

POLICE MEDAL CEREMONY ON 27TH NOVEMBER, 2017

पोलीस पदक - २६ जानेवारी, २०१९ .