अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

प्रेस नोट पोलीस भरती २०२२- २३ आवेदन अर्ज मुदतवाढ पोलीस शिपाई भरती २०२२-२३, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

पुरस्कार आणि सन्मान

फोर्स वन विशेष सेवा पदक – २०२३

२५ जुलै २०२४

जीवन रक्षा पदक २०२४.

२१-०५-२०२४

पोलीस महासंचालक यांचे सन्‍मानचिन्‍ह २०२३

२५-एप्रिल-२०२४

"स्वातंत्र्य दिन अमृत महोत्सवी पदक".

२०-मार्च-२०२४

AWARD OF GALLANTRY MEDAL / PRESIDENTS MEDAL FOR DISTINGUISHED SERVICE (PSM) / MEDAL FOR MERITORIOUS SERVICE (MSM)- REGARDING CORRECTION OF NAME & DESIGNATION OF THE AWARDEE (BILINGUAL).

०५-फेब्रुवारी-२०२४

शौर्य पदक, मा. राष्ट्रपती यांचे उल्लेखनीय सेवेचे पदक (PSM) व गुणवत्तापुर्ण सेवेचे पदक (MSM) २६ जानेवारी २०२४.

२५ जानेवारी २०२४

जीवन रक्षा पदक २०२३.

२५ जानेवारी २०२४

मा. राष्ट्रपती यांचे शौर्य पदक (PMG), शौर्य पदक (GM) आणि मा. राष्ट्रपती यांचे उल्लेखनीय सेवेचे पदक (PSM) व गुणवत्तापुर्ण सेवेचे पदक (MSM). कार्यपध्दती आणि मार्गदर्शक तत्वे.

२२ डिसेंबर २०२३

विशेष सेवा पदक मुदतवाढ

२४ नोव्‍हेंबर २०२३

विशेष सेवा पदक परिपत्रक.

०९-नोव्‍हेंबर-२०२३

पोलीस पदके १५ ऑगस्ट 2023

१४-ऑगस्ट-२०२३

फोर्स वन विशेष सेवा पदक – २०२२

२० - जुलै- २०२३

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२

२६-एप्रिल-२०२३

जीवन रक्षा पदक - २०२२

०३/०२/२०२३

आतंरीक सुरक्षा सेवा पदक.

२५ जानेवारी २०२३

पोलीस पदक २६ जानेवारी २०२३

२५ जानेवारी २०२३

पोलीस पदक धारकांना केंद्र शासनाचे संगणीकृत ओळखपत्र देण्याची योजना.

०३-जानेवारी-२०२३

विशेष सेवा पदक.

०८-डिसेंबर-२०२२

फोर्स वन विशेष सेवा पदक - २०२१

०७-सप्टेंबर-२०२२

आदर्श प्रशिक्षक पुरस्कार २०२१-२२

०५-०९-२०२२

पोलीस पदके - १५ ऑगस्ट २०२२

१४ ऑगस्ट २०२२

जीवन रक्षा पदक - २०२२.

०६-मे-२०२२

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२1 आदेश

३० - एप्रिल - २०२२

पोलीस पदक २६ जानेवारी, २०२२

२५-०१-२०२२

पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नानवीज-दौंड ने पटकविले उत्कृष्ठ प्रशिक्षण केंद्राचे राष्ट्रीय पातळीवरील रौप्य पदक.

१७-११-२०२१

सन २०२२ च्या प्रजासत्ताक दिन २०२२ रोजी घोषित करावयाच्या अशोक चक्र पदक या मालिकेतील पदकाकरिता शिफारस करण्याबाबत

१२ - ऑक्टोबर २०२०

“केंद्रीय गृह मंत्र्यांचे विशेष ऑपरेशन पदक” पुरस्कार - २०२१

३१ ऑक्टोबर २०२१

सर्वोत्कृष्ट पोलीस घटक निवड.

०७-ऑक्टोबर-२०२१

राष्ट्रपती पोलीस पदक / पोलीस पदक परिपत्रक - २६/०१/२०२२

25-Sep-2021

शुद्धिपत्रक (सर्वोत्कृष्ट पोलीस घटक निवड).

१६ सप्टेंबर २०२१.

सर्वोत्कृष्ट पोलीस घटक निवड.

१४ सप्टेंबर २०२१

आदर्श प्रशिक्षक पुरस्कार २०२०-२१

०५-सप्टेंबर-२०२१

असाधारण आसुचना कुशलता पदक – २०२१

२३/०८/२०२१

पोलीस पदक १५ ऑगस्ट, २०२१.

१४-ऑगस्ट-२०२१

"तपासातील गुणवत्तेकरिता केंद्रीय गृहमंत्री पदक", 2021

१२-ऑगस्ट-२०२१

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२०

३०-एप्रिल-२०२१

उत्तम जीवन रक्षा पदक व जीवन रक्षा पदक - २०२०.

२८-जानेवारी-२०२१

दिनांक २६/०१/२०२१ च्या प्रजासत्ताकदिनी पोलीस अधिकारी / अंमलदार यांना पुरस्कृत करण्यात आलेल्या मा. राष्ट्रपती यांचे पोलीस शोर्य पदक/राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

२५-जानेवारी-२०२१

विशेष सेवा पदक – २०२०.

३१-डिसेंबर-२०२०

दिनांक १५/०८/२०२० च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०२०

दिनांक २६/०१/२०२० च्या प्रजासत्ताकदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या पोलीस शोर्यपदक , राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

२५-जानेवारी-२०२०

विशेष सेवा पदक - २०१९

२७-नोव्हेंबर-२०१९

दिनांक १५/०८/२०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती पोलीस पदक व पोलीस पदकाबाबत.

१४-ऑगस्ट-२०१९

WEARING OF VARIOUS MEDAL ON UNIFORMS.