अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

पुस्तकालय

'CONSTABLE FIRST' पुस्तक

२९-जून-२०२१

केंद्रीय राखीव पोलीस बल - एक उर्जित सुरक्षा बलाचा मंत्र’ – इंग्लीश

१२-फेब्रुवारी-२०२१

केंद्रीय राखीव पोलीस बल - एक उर्जित सुरक्षा बलाचा मंत्र – हिंदी

१२-फेब्रुवारी-२०२१

कार्यालय प्रक्रिया मराठीमध्ये

श्री. जयंत उमरळीकर, अपर पोलीस महासंचालक यांचे पुस्तक "भारतात पोलिस सुधारणा, अ सिसिफियन सागा"