अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

घरबांधणी / मोटार सायकल / संगणक प्रतीक्षा यादी आणि मंजुर यादी

घरबांधणी अग्रिम परिपत्रक दिनांक १५/०७/२०२१

15-Jul-2021

घरबांधणी अग्रीमाचे आदेश - ७६१०.

०१-जून-२०२१.

राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी / कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्याबाबतचे परिपत्रक दि. ०७/०४/२०२१

०८-०४-२०२१

घरबांधणी अग्रिम अनुदान खर्च करण्याबाबत दि. ३१.०३.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ.

२२-मार्च-२०२१

घरबांधणी अग्रीम परिपत्रक दि. 15/02/2021

१६-फेब्रुवारी-२०२१

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत मागणी क्रं.बी-6, मुख्य लेखाशिर्ष – 2235.

०५-फेब्रुवारी-२०२१

घरबांधणी अग्रिमाचे आदेश ७६१०, दिनांक-०५/०२ /२०२१.

०५-फेब्रुवारी-२०२१

मोटार वाहन अग्रिम व संगणक अग्रिम आदेश दि. २१/०१/२०२१

२२-जानेवारी-२०२१

ठेव सलंग्न विमा योजना आदेश दि.२४/०३/२०२०.

२४-मार्च-२०२०

संगणक अग्रिम आदेश दि. 12/03/2020.

१३-मार्च-२०२०

घरबांधणी अग्रिमाचे आदेश ७६१० दि. ०७/०१/२०२०

०७-जानेवारी-२०२०

घरबांधणी अग्रिम आदेश -७६१०, दिनांक २५/११/२०१९

२५-नोव्हेंबर-२०१९

घरबांधणी अग्रिम आदेश - ७६१०, दिनांक - १५/१०/२०१९

१५-ऑक्टोबर-२०१९

राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रीमाकरिता बँका मार्फत कर्ज व्यवस्था

०७-एप्रिल-२०१८