अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

घरबांधणी / मोटार सायकल / संगणक प्रतीक्षा यादी आणि मंजुर यादी

घर बांधणी अग्रिमचे परिपत्रक दिनांक - १७.०६.२०२२

१७-जून -२०२२

घरबांधणी अग्रिमाबाबतचे परिपत्रक दि. ०७/०६/२०२२.

०७-जून-२०२२

घरबांधणी अग्रीम आदेश (७६१०), - दि. ३१-०३-२०२२.

३१-मार्च-२०२२

घरबांधणी अग्रीम आदेश (७६१०), - दि.२९-०३-२०२२.

२९-मार्च-२०२२

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशीर्ष - २२३५ दिनांक २८-०३-२०२२

२८-मार्च-२०२२

घर बांधणी अग्रीम आदेश दिनांक - १५/०३/२०२२

१६-मार्च-२०२२

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशीर्ष - २२३५ दिनांक १०-०३-२०२२

१०-मार्च-२०२२

ठेव संलग्न विमा योजना बाबतचे आदेश मुख्यलेखाशीर्ष - २२३५ दिनांक २१-०२-२०२२

२१-फेब्रुवारी-२०२२

घरबांधणी अग्रिमाचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत.

०१-फेब्रुवारी-२०२२

घरबांधणी अग्रीमाबाबतचे परिपत्रक दि.२५-१०-२०२१.

२५-ऑक्टोबर-२०२१

राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रीमाकरिता बँका मार्फत कर्ज व्यवस्था

०७-एप्रिल-२०१८