अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

पोलीस वृंद परिषद

५३ वी राज्य कर्मचारी वृंद परिषद.

१४-जून-२०२१

५३ वी राज्य कर्मचारी वृंद परिषद.

१९-मे-२०२१

५३ वी राज्य कर्मचारी वृंद परिषद.

२५-फेब्रुवारी-२०२१

५३ वी राज्य कर्मचारी वृंद परिषद

२५-जानेवारी-२०२१

५२वी राज्यस्तरीय पोलीस कर्मचारी परिषद बैठक

11-Mar-2020

52 वी कर्मचारी परिषद बैठक

१२- फेब्रुवारी-२०२०

५१वी राज्यस्तरीय पोलीस कर्मचारी परिषद बैठक - पोलीस रहिवासी / रहिवासी नसलेल्या इमारतीची चालू स्थिती (सप्टेंबर.-२०१९ )

२०/११/२०१९