अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

पोलीस महासंचालक यांचे सन्मानचिन्ह २०२२ विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.3 चे अंमलदारकरिता शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. विशेष सुरक्षा विभाग निवड प्रक्रिया -2022 करीता राज्य राखीव पोलीस बलातील उर्वरित 377 अंमलदारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक. पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षाबाबत सूचना. पोलीस शिपाई भरती - २०२१, माहिती डाइल ११२ सिटीझन पोर्टल एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन दक्षता मासिक देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस

बाल कल्याण अधिकाऱ्यांचे तपशील

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) धुळे.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) नवी मुंबई.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) अकोला.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) उस्मानाबाद

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) ठाणे शहर.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) बुलढाणा.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) भंडारा.

बाल कल्याण अधिकारी (CWO) चंद्रपूर.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) सिंधुदुर्ग.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) नागपूर रेल्वे.

बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) ठाणे ग्रामीण